Lönsamt produktions- och miljötänkande bygger på bästa tekniska lösning och samarbete

Så löd rubriken på vårt kundseminarie som gick av stapeln den 22 november. Marie Axelsson från Manegen reklam och relationsbyrå AB inledde seminariet med att ge oss sin bild av relationens betydelse - en tillväxtstrategi för morgondagens marknad. Därefter följde teknikinformation från IVL, Castrol, Mercatus och Vilokan, dagen avslutades med typiska vimmerbyattraktioner. - Staffan Filipsson från IVL - Sveriges Miljöforskningsinstitut, informerade om resurseffektiv processoptimering och gav exempel på konkreta åtgärder. - Vi på Mercatus presenterade, tillsammans med Lars Rosell Vilokan AB, vårt arbetssätt från förfrågan till skräddarsydd helhetslösning och hur vi genom samverkan med maskintillverkare, komponentleverantörer, kund och kollegor i branschen kan presentera den senaste tekniken och bästa lösning för varje problemställning. Pär Bragsjö informerade om hur vi genom vår Erfarenhetsbank, inom en snar framtid, kommer att låta våra kunder ta del av vår samlade kompetens. - Ingemar Andersson från Nordic Lubrication AB visade hur man kan sänka sina driftskostnader och öka tillgängligheten genom Castrols koncept totalservice och/eller funktionslösning. Seminariedagen avrundades med en titt på Astrid Lindgrenutställningen och en guidad tur på Åbro bryggeri. Nästa kundseminarie planeras till april 2002. Vill du vara säker på en inbjudan kan du redan nu registrera ditt intresse hos Eva Henrysson, e-post eva.henrysson@mercatus.se

Månader