Ljunghäll AB i Södra Vi fortsätter expandera

Ljunghäll AB i Södra Vi fortsätter expandera och den centralrening vi levererade och installerade vid årsskiftet har nu tagits i drift Ljunghäll AB i Södra Vi har nu kört igång den nya centrala reningsanläggningen. De ca femtio maskinerna som ska anslutas kopplas in successivt vilket innebär att produktionen löper normalt utom just i den maskin som kopplas in för tillfället. ”-I de maskiner som redan anslutits har vi märkt stora skillnader mot tidigare; avsevärt bättre renhet inne i maskinerna, renare detaljer, mindre manuell städning och bättre flöde och tryck,” säger Sara Hellgren, miljöansvarig Från de flesta mindre bearbetningsmaskinerna pumpas både skärvätska och spån tillsammans in i reningsanläggningen. Pumparna ”slörpar” hela tiden vilket innebär att ingen skärväska finns kvar i maskintankarna. Detta ställer naturligtvis höga krav på att skärvätskan är stabil och inte har skumningstendenser.[1, 0] [2, 0] [3, 0]
Installationen av det totalt 60.000 liter stora systemet tog ca. två veckor beräknat från första leverans till färdigt system. Anläggningen har ett integrerat spånhanteringssystem och lämnar endast ifrån sig torra briketter och eventuell läckolja. Rening av skärvätskan sker i fullflöde, d.v.s. upp till 6000 liter / minut kan levereras ut på den nästan två kilometer långa rörinstallationen. Partiklar ner till ca 15 µm separeras bort ur systemet. De bortfiltrerade partiklarna återförs inte i systemet utan går tillsammans med spånor till brikettpressningen. För långa spånor och spånhärvor finns en manuell tömningsficka installerad. I denna ficka tömmer Ljunghäll de kontainers som innehåller ”icke pumpbara” spån. Under fickan arbetar en valskross och mal ner alla långa spånor till max 30 mm. Sedan följer automatisk transport till brikettpressen. I bearbetningsprocessen använder man sig av ett s.k. tvättsteg vid varje maskin. Det använda ”tvättvattnet” är egentligen bara ett vanligt kranvatten som långsamt blir belastat med skärvätska. Detta lågbelastade vatten används vid efterfyllning av hela systemet. Ljunghäll har därigenom minskat sina destruktionsvolymer och arbetar mot att både spara färskvatten och reducera destruktionsvolymer. I slutändan leder detta till en bra ekonomi.

Månader