Leverantörsbesök från Knoll

Förra veckans leverantörsbesök från Knoll avslutades på Mercatus. Här fick Achim Zink träffa alla medarbetare, presentera nyheter och ny teknisk information samt berätta om Knolls imponerande företagsutveckling. Återigen kommer Knoll bygga ut sina lokaler och utöka sin produktion.

   
   Achim Zink från Knoll håller presentation på Mercatus

  
  Mercatus säljare som ansvarar för försäljning inom skärvätske- och
  spånhantering. Herman, Sebastian och Jan, tillsammans med
  Achim Zink, Knoll.

Månader