Leveransprovning för Nordnorge

Anläggningen består av ultrafilter i kombination med omvänd osmos, och skall användas för rening av lakvatten från en deponi i Tana.

 

Inflyttning av RO-anläggningen i containern

 

Två nöjda projektledare inne i containern - Anna Svensson och Peter Bieberbach
Två nöjda projektledare inne i containern - Anna Svensson och
Peter Bieberbach

 
VD Anders Adolfsén och projektledare Peter Bieberbach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månader