Leveranskontroll hos Knoll

Mercatus har tillsammans med representanter från SAAB Aerospace i Linköping besökt Knoll för en anläggningsbesiktning. Reningsanläggningen som levereras vecka 9 - 11 är en av de största Knoll har tillverkat - 90.000 liter i ett system. Bilder:

Månader