Leveransgodkännande

Tillsammans med vår kund Ekokem har den beställda anläggningen för rening av oljehaltigt vatten idag provkörts och godkänts för leverans hos vår leverantör SLS Norrköping. Leverans av anläggningen kommer att ske under vecka 39 och installation, idriftagning samt 5 dagars test kommer att genomföras veckorna 40 och 41 i Espoo Finland av Mercatus personal.


Ultrafilter, en del av anläggningen för oljehaltigt vatten

Månader