Leveransen till Sydkraft Östvärme AB, Norrköping

Byggnationen av rökgaskondensatreningen framskrider. Den anläggningen kommer, när den står färdig, vara den andra installationen i världen. Anläggningen kommer att ersätta Sydkrafts dejonatanläggningen. Kapaciteten kommer att vara upp till 25 m³/h dejonat. På bilden ser ni byggnationen av RO-anläggningen. Montaget av anläggningen utförs av Hörby Maskinmontage AB. [Roanl,0]

Månader