Leveransbesiktning ultrafilter

I förra veckan gjorde Götaverken leveransbesiktning av beställd ultrafiltreringsanläggning på vår verkstad. Anläggningen som tillsammans med omvänd osmosanläggning ska levereras i början av nästa år till Filbornaverket är avsedd för att rena rökgaskondensat vid kraftverket i Skåne.


Projektledarna Peter Bieberbach och Anna Svensson, Mercatus utför leveransbesiktning
tillsammans med Götaverken

 

Månader