Leverans av keramiskt ultrafilter till Sandvik

Under våren har vi byggt två st ultrafiltrationsanläggningar för att förhindra utsläpp av klorparaffin till miljön.

Anläggningen är nu levererad till vår kund Sandvik i Sandviken där filtren ska jobba redundant -en är i drift medan den andra står standby. Varje anläggning är dimensionerad för en genomsnittskapacitet på ca 65m3/dygn

Installationen sker under juni månad och allt ska vara driftsatt strax efter semestern.


Ultrafilter och värmeväxlare

Månader