Leverans av anläggning för rening av rökgaskondensat

Denna vecka levererades processvätskereningsanläggningen till Dalum Kraftvarme A/S i Danmark. Anläggningen kommer att användas för rening av rökgaskondensat och består av ultrafilter, omvänd osmos (RO), selektivjonbytare och CO2-avgasare.


Filip Hag, verkstadsansvarig och Fredrik Wallin,
projektledare på Mercatus, klara med lastningen
av anläggningen till Danmark

 

 

Månader