Leverans av anläggning för rening av rökgaskondensat till Amager Bakke

Mercatus har under de senaste veckorna levererat ultrafilter, RO och jonbytare för kondensatrening till Amager Bakke utanför Köpenhamn.
ARC bygger här en stor anläggning för sopförbränning, med högt ställda krav på såväl tekniska lösningar som arbetsmiljö och design.

Kondensatet renas i vår utrustning före återvinning eller utsläpp till Öresund, vilket också medför mycket höga miljökrav.

Läs mer om projektet:
Amager-bakke
Anläggningar och utrustning har skickats från våra olika underleveran-
törer och lyfts in på plats på Amager Bakke.

  
Just nu pågår rördragning och slutmontage, vilket vi beräknar att slut-
föra i god till före drifttagningen i början av nästa år

Månader