Lean Production-utbildning

För fortsatt utveckling och förbättring av våra rutiner har vi påbörjat utbildning i Lean-production tillsammans med vår nya styrelse.

På förra veckans strategidag introducerade Ronny Andersson, Releze, med mångårig erfarenhet av införande och arbete med Lean, alla medarbetare i ämnet. Förutom teori och diskussioner ingick också en praktisk gruppövning, där gruppen efter diskussion, analys och agerande lyckades förbättra både produktivitet och lönsamhet utan att kvalitet eller arbetsbelastning blev lidande.

Ett spännande arbete ligger nu framför oss för att få ytterligare effektivisering i det dagliga arbetet, när det gäller anpassning, införande och tillämpning av Lean till vår verksamhet.


Lean-utbildning under ledning av Ronny Andersson, Releze

Månader