Långsiktighet

För att trygga Mercatus kultur och sörja för ett långsiktigt tänkande har ett generationsskifte för ägandet i Mercatus ägt rum. Företaget ägs idag av Jan Alsér, Kristina Alsér, Anders Adolfsén och Peter Bieberbach. Alla fyra är verksamma i bolaget. Parallellt med generationsskiftet har ledarskapet bland medarbetarna förstärkts. Anna Delfin är ansvarig för säljorganisationen. Magnus Nilsson är ansvarig för "produktionen". Ing-Marie Karlsson är ansvarig för service och eftermarknad. Peter Hallberg är personalansvarig och Kristina Johansson ekonomiansvarig.

Månader