Kundseminarie med erfarenhetsutbyte, teknik och samverkan

Under morgonpasset informerade Mercatus och Vilokan om konsten att tjäna pengar på metallspån, skärvätska/kylemulsion och andra processvätskor. Alla fick en övergripande inblick i de olika teknikernas fördelar och varför vi ibland rekommenderar olika applikationer på liknande problem. Efter en förmiddag fylld av teknik bjöds det till lunch i Lottas kök. [lunch i lottas kök,0] Verktyg & Mekaniska AB bearbetar gjutgods från både fordonsindustrin och telekomindustrin. Mitt under lågkonjunkturen vågade man satsa på en effektiv och supermodern bearbetningsline. Men inte nog med det, V & M ville ha ett koncept som bygger en helhetssyn från bearbetning till hantering och återvinning. Hur man gick tillväga fick vi veta av Rolf Sterner, som inlevelsefullt berättade om planering, avgörande framgångsfaktorer och de positiva resultat man nått. Rolf visade att det mycket väl går att förena effektiv reningsteknik och ekonomi. Den ekonomiska vinsten att rena och återvinna direkt vid källan var slående, siffrorna visade svart på vitt. Förutom den rena pengavinsten har arbetsmiljön förbättras och miljöbelastningen väsentligt minskat. Genom helhetskonceptet slipper man drift och underhåll av en mängd små reningsanläggningar av olika fabrikat, tidskrävande interna spåntransporter, smutsig arbetsmiljö, tunga lyft och inte minst de hårt miljöbelanstande transporterna av våta, oljehaltiga spånor till återvinningsstationen. Mer om detta kan du läsa under våra referenser. Klicka dig vidare till Verktyg & Mekaniska. Eftermiddagen bjöd på erfarenhetsutbyte och nyttan av goda relationer kunder och leverantörer emellan. Anne Karlsson och Christer Johansson från Vimmerby Kommuns utvecklingsavdelning gav en kort information om hur kommunen underlättar kompetensförsörjningen för näringslivet och vilka positiva effekter samverkan på alla nivåer i en kommun kan få. För Vimmerbys del har det bland annat resulterat i en miljardinvestering. Arla tog för ett år sedan beslut om att bygga en rmodern torrmjölksfabrik i Vimmerby. Anläggningen kommer att byggas i närheten av oss. Byggstart i slutet av april. Från mjölkpulver till ”spånfabrik” - Jan Alsér fortsatte berätta om samverkan och vad goda relationer betyder för ett lyckat resultat. Han berättade om vår unika roll i det mäktiga Airbusprojektet. Genom goda relationer och bra samverkansförmåga fick vi förtroendet att hålla ihop projektet med allt vad det innebär. Vi samordnade gjutning av maskinfundament, rördragningar, koordinering av maskiner från Linér och spånhanteringen från Knoll Maschinenbau GmbH. Peter Solyom från IVL, Svenska Miljöforskningsinstitutet, bröt av den tunga tekniken med att engagerat berätta om miljön ur ett historiskt perspektiv. Vad har tex latrintömningen vid Bäckholmen under 1500-talet göra med Wasaskeppets vittring idag? Peter föredrag lämnade ingen oberörd och gav oss nog lite till mans en tankeställare hur viktigt det är att vi tar ansvar för våra handlingar. Det vi försummar idag kan kosta kommande generationer bra mycket mer än ett vittrande skepp.[Koncentration under Peter Solyoms föreläsning,0] Koncentration under Peter Solyoms föreläsning [Avslutning på seminariedag,0] Avslutning på seminariedagen Seminariedagarna avslutades med referensbesök, enskilda överläggningar och workshops med fördjupning i teknik och hur vi rustat vår organisation för framtiden. [Pytt efter ölprovning,0] Pytt efter ölprovning [Glada Mercatusmedarbetare,0] Glada Mercatusmedarbetare [Dag två med tre olika workshops,0] Dag två med tre olika workshops. Våra seminarier brukar vara välbesökta och fylls snabbt. Vill du förvissa dig om en inbjudan till höstens seminarie kan du maila eva.henrysson@mercatus.se.

Månader