Kundanpassning, miljö och design

Vi har i dagarna levererat och färdigställt en slipvattenanläggning för emulsion i Göteborg.

Anläggningsleveransen som är anpassad för ett flöde på ca 2500 lit / min består av Knolls Vakuum-Luftfilter, tankar, pumpar, värmeväxlare och skruvtransportör levereras dessutom med komplett rörinstallation, el- och mekanisk installation samt utbildning.

Miljö & design 

Mercatusanläggningar är givetvis alltid dimensionerade för de föroreningar som avses att belasta de olika ingående enheterna. Låg serviceinsats och minimering av stillestånd är viktiga punkter och servicevänlighet och åtkomlighet är de punkter vi tittar på när designen görs.

I våra anläggningar har vi alltid ett aktivt miljötänk inbyggt. Allt producerat avfall ska vara så miljövänligt som går, d.v.s. torrt slam, torra spånor och därmed underlätta för användaren att lagra eller skicka vidare för råvaruhantering. Som option till samtliga Mercatus anläggningar kan ex. brikettering eller centrifugering offereras vilket gör allt metallavfall till helt ofarlig råvara.


Vakuum-Luftfilter från Knoll GmbH

 

Månader