Kultur och hälsa i arbetslivet

Den 3 april bjuder Svenskt Näringsliv, Utbildnings- och kulturdepartementet, företagarna mfl till ett seminarie kring kultur och arbetslivsutveckling. Ny tid, ny marknad, nya krav, nya kompetenser. Det krävs mod , flexibilitet, kreativitet och engagemang för att möta alla snabba förändringar. Det och mycket mer handlar seminariet om. Kontakta www.vg.skadebanan.org för mer information.

Månader