Krossförsök i södra Tyskland

I samband med krossningen besöktes även Knoll där tre av Mercatus medarbetare var på utbildning i filterteknik. Knoll hade bjudit in Mercatus tillsammans med den engelska representanten och all utbildning hölls på engelska denna gång.


Full fart på spåntömningen i krossverket


Detaljer i krossverket 


Kan spån vara vackert....? 


På besök hos Knoll där vi hittade andra Mercatusmedarbetare

 

 

Månader