Kristina Alsér ny landshövding i Kronoberg

Regeringen har den 30 augusti utsett vår vd Kristina Alsér till ny landshövding i Kronobergs län. Kristina efterträds av Anders Adolfsén som blir ny vd på Mercatus den 1 oktober. En intervju med Anders kommer att publiceras här på hemsidan i samband med hans tillträde.

– Det är roligt att regeringen har lyckats finna en så kompetent person till landshövding i Kronobergs län. Vi tror att hon med sin starka näringslivs-bakgrund kan bidra till att utveckla länet, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Kristina Alsér har vid sidan om sitt engagemang i sitt famljeföretag Mercatus varit aktiv genom en rad uppdrag. Hon är ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott, Teknikföretagens arbetsutskott, Exportkreditnämnden, regeringens Globaliseringsråd och en rad andra uppdrag.

– Att bli utnämnd till landshövding i Kronobergs Län är både hedrande och inspirerande. Jag är oerhört glad och kommer att ta mig an utmaningen med stor entusiasm. Kronoberg är ett mångfacetterat län som präglas av entreprenörskap och företagsamhet, det vill jag som landshövding vara med att utveckla. Dessutom vill jag arbeta för att länsstyrelsens arbete bedrivs på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt, nära Kronobergs medborgare, säger Kristina Alsér.

– Vi är otroligt stolta och gläds med Kristina och med Kronobergs län, säger Mercatus vice vd Anders Adolfsén. Kristina kommer att tillträda 1 oktober och utnämningen innebär naturligtvis vissa förändringar i vår organisation, men vi har en tydlig tillväxtstrategi och har arbetat målmedvetet med att skapa en sund och effektiv organisation, där alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara. Därför kommer omställningarna i företaget inte att bli så stora.

Vardagsledningen delegerades redan för ett drygt år sedan till ledningsgruppen som bestått av Anders Adolfsén,vice vd, Anna Delfin, säljchef och Kristina Svanberg, controller.

Anders Adolfsén tillträder som ny vd den 1 oktober. Ledningsgruppen kompletteras samtidigt med Eva Henrysson som ledningens assistent.

» Ladda ner bild på Kristina Alsér

Månader