Kristina Alsér blir ledamot i det nybildade Globaliseringsrådet

Uppdaterad 2006-12-01

 

Utbildningsminister Lars Leijonborg har i dag presenterat regeringens Globaliseringsråd. Bland ledamöterna återfinns vår vd Kristina Alsér tillsammans med bland annat Carl Bildt, Carl-Henric Svanberg, Urban Bäckström, Wanja Lundby-Wedin, Marcus Wallenberg med flera.

Rådet tillsätts för att fördjupa kunskaperna och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering. Den idémässiga grunden är att globalisering är något önskvärt och hoppingivande. Men skärpt global konkurrens kan också öka risken för jobb- och företagsutflyttning och därmed vidgade klyftor i vårt land.

– Globaliseringen kan vi inte värja oss emot. Utvecklingen framförallt i Asien går i rasande fart. Det är viktigt att vi hänger med både vad gäller utmaningar och möjligheter. Det är kul och hedrande att få representera Sveriges småföretag i dessa angelägna frågor, säger Kristina Alsér i en kommentar från Peking i Kina där hon är för närvarande.

» Läs hela pressreleasen här
» Se video från pressträffen 

Månader