Konkreta projekt diskuterades när vice miljöminister, Mr Wang, besökte Vimmerby

Kinas vice miljöminister med en tiomannadelegation har besökt Sverige och lilla Vimmerby. Vi på Mercatus fick det hedersamma uppdraget att ta emot ministern med följe under ett knappt dygn. Syftet med resan var att lära känna svensk miljöteknik och knyta kontakter med framstående svenska miljöteknikföretag. Sverige må vara ett litet land men vi är kända som föregångare inom området gäller miljömanagement och miljöteknik. IVL Sveriges miljöforskningsinstitut, Nätverken Sustainable Sweden South East och Swedish Environmental Technology samt nio miljöteknikföretag från hela södra Sverige fick under kvällen möjlighet att knyta kontakter och presentera sina kompetenser för ministern med följe. Delegationen var både påläst och kunnig, det märktes inte minst i ministerns tal då han bland annat bjöd in oss till en marknad värd ofattbara 700 miljarder. Vattenrening, både kommunal och industriell samt riskavfall är de områden som stod i fokus. Den politiska förankringen är oerhört viktigt och en förutsättning för att kunna göra affärer i Kina. Många kontakter knöts under kvällen och besöket i Sverige kommer, efter en personlig inbjudan av ministern, att följas upp. Redan i höst åker ett par av företagen till Kina för att diskutera konkreta projekt. Vill Du veta mer om Kina och besöket är du välkommen att maila jan.kastensson@mercatus.se , kristina.alser@mercatus.se eller osten.ekengren@ivl.se [tony o kina,0] Tony Clark, miljödepartementet och Kristina Alsér, Mercatus justerar det sista inför delegationens entré. [kasten,0] Jan Kastenson, Mercatus presenterar SET-nätverket och visningsorganisationen. [östen,0] Östen Ekengren, IVL berättar om sin 15 åriga erfarenhet av Kina och de projekt IVL driver i Tianjing tillsammans med flera av de företag som fanns representerade under kvällen. [bodil,0] Bodil Anjar, SSSE gav en övergripande bild av nätverkets kompetenser och referenser. [ministern o leif,0] En intresserad minister lyssnar på kommunalrådet Leif Larssons välkomsttal. [ministern o heinz,0] Vice miljöminister Mr Wang och Mercatus grundare Karls-Heinz Schröder fann tycke för varandra redan vid buffébordet. [pippi,0] Vad vore ett besök I Vimmerby utan Pippi!? [heinz o janne,0] Heinz Schröder och Jan Alsér framför vår minimonter. [hälsning,0] Hälsning och visitkortsbyte. Stort TACK till alla som gjorde kvällen till Succé!

Månader