KNOLLs KTS-högtryckspumpar med energibesparing IE3

För att nå målet med att minska energiförbrukningen och CO2-utsläpp enligt Europas normer ekodesignas nu KNOLLs pumpmotorer med energibesparing IE3 från årsskiftet 2015.

För mera information och fakta om KNOLLs pumpar välkommen att kontakta oss.


Datablad KNOLL-IE3


 
Datablad KTS-pump

Månader