KJ Eriksson AB i Mora börjar snart att pressa sitt slipslam till torra briketter

Under september kommer en brikettpress att installeras i direkt anslutning till den tidigare levererade centralreningen för slipvatten. Bakom beslutet att investera i brikettering ligger både totalekonomi, enklare hantering och en ytterligare förbättring av miljön. KJ Eriksson tillverkar bl.a den världsbekanta Morakniven och har hela världen som marknad. [Morakniven,0]

Månader