Kina på längden och på tvären

Mercatus har i dagarna fått ännu en order till Kina. Snap-On ska installera en ny slipmaskin i Kunsan utanför Shanghai ochvi ska leverera ett Vacuum- Luftfilter typ VL med komplett tanksystem. Klimatet i Kina, där det långa perioder kan vara mycket kallt och därefter mycket varmt, komplicerar bilden. För att undvika bakteriebildning kommer emulsionen att hållas under 25 grader C tack vare installation av en integrerad kylanläggning i systemet..

Snap-On´s miljömedvetna satsning borde följas av flera. Med ett filter utan förbrukningsmaterial och där restprodukten är ett torrt slipslam bidrar till vinster både för miljön och plånboken. All skärvätska återvinns och förs tillbaka till systemet.

För att installation och idrifttagning ska kunna ske snabbt och utan störningar har vi i god tid innan leverans valt att testköra på samma typ av process här hemma i Sverige. Alla nödvändiga justeringar kunde lätt ske innan leverans till Kina.

För testet använde vi ett av våra testfilter. Är du intresserad av en provkörning i din egen process? Hör av dig till Jan Alser jan.a@mercatus.se eller Patrik Gustafsson patrik.g@mercatus.se.

Månader