KINA here we come!!

Vi håller just nu på med att färdigställa en provanläggning för den Kinesiska marknaden. Anläggningen är ett ultrafilter med keramiska membran och med den kommer vi och våra samarbetspartner att kunna utföra tester ute hos våra potentiella kunder på plats i det stora landet. Detta är ett led i det kontinuerliga arbetet med att sprida svensk miljöteknik till andra länder. Vill ni veta mer så kontakta Pär Bragsjö eller Joakim Malm

Månader