Förstärkning på service och reservdelsavdelningen

Under sommaren har vi förstärkt vår service- och reservdelsavdelning med Jon Lundahl.

Jon är färdigutbildad gymnasietekniker och han har tidigare praktiserat på Mercatus under utbildningstiden.

 

Jon ute på ett av sina första serviceuppdrag, membrantvätt i Esbjerg

 

Månader