Jon Lundahl praktikant

Under fyra veckor har vi Jon Lundahl på praktik. Han kommer från Solnehult, strax utanför Vimmerby och studerar det fjärde tekniska året på ingenjörsutbildningen på Vimmerby gymnasium. 

Jon är mycket nöjd med sin praktikplats och berättar att han uppskattar öppenheten i arbetslaget på företaget som råder – det är lätt att komma in i gänget och tycker att företaget kretsar runt laget i stället för jaget. En mycket trevlig överraskning är att det bjuds på frukost, fika och frukt vilket gör att man håller uppe fokus och motivation hela dagen, säger Jon.

-Förutom att främst hjälpa till med tekniskt administrativa uppgifter i projekten har jag även varit med på en serviceresa till vattenreningsanläggningen på Arena Skövde. Det var intressant att se i verkligheten hur exempelvis ett existerande elschema används för att orientera sig i anläggningen och mycket givande att se maskineriet bakom en vattenbassäng och vilket komplext system som krävs för att rena och återanvända dessa stora mängder vatten.


Jon Lundahl på serviceuppdrag på Arena Skövdes
reningsanläggning

 


Månader