Sommarförstärkning

Orderläget är fortsatt mycket bra. För att klara av alla åtagande i form av konstruktionsarbeten och installationer som ligger framför oss har vi hyrt in extrapersonal som kommer att vara behjälpliga under semestermånaderna.
Vi har även hjälp under sommaren av Jakob Granström, som efter avslutad teknikutbildning och praktik hos oss har hittat tillbaka för att avlasta framför allt i vår projektgrupp.

Vi håller som vanligt stängt veckorna 29 och 30 men servicetekniker och en del projektledare finns som vanligt tillgängliga på mobiltelefonerna. (Se Mercatus hemsida under ”kontakt”) 

 
Jakob Granström förstärker projektgruppen under sommaren

 

Månader