IVL blir ledande i Europa på miljöanalyser

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har sedan årsskiftet gått samman med CIT Ekologik. IVL blir därmed ledande i Europa på miljösystemanalyser och en av de främsta på metoder och arbetssätt för hållbar utveckling, till exempel miljöanpassad produktutveckling och samhällsekonomiska analyser. IVL har sedan länge en internationellt framstående kompetens inom miljöeffekter, miljöteknik och miljösystemanalyser. Inom CIT Ekologik finns internationellt erkänd expertis inom området miljösystemanalyser som haft konsultuppdrag för stora industrikunder i Europa, Asien och Nordamerika. Uppdragen har ofta handlat om att på ett systematiskt sätt miljöanpassa kundernas produkter tidigt i produktutvecklingen. Vi på Mercatus har en lång relation till IVL. Varje år driver vi tillsammans med kunder och IVL ett par test- och utvecklingsprojekt och genom IVL´s kinesiska institut i Tianjing har vi goda möjligheter att utföra pilotkörningar både på institutet och ute hos kund. Läs mer om IVL på www.ivl.se

Månader