Intressant "uvecklingsorder"


Knolls KTS högtryckspump med 60 bars tryck för spolning mot slipskiva

 

Vi har i dagarna fått en order av reningsanläggning för slipvätska.
Anläggningen ska levereras som ett test och utvärderingsfilter och ska rena slippartiklar ner till ca 10 µm. Slipmaskinen är en ren prototyp och ska köras i full skala inom kort.

Anläggningen förses bland annat med en Knoll KTS-högtryckspump för att klara slipskivans periferihastighet som kan uppgå till över 100 m/sek.
För att nå in med kylvätskan till slipstället vid denna hastighet behövs hela 60 bars tryck genom 3 mm spoldysor.

I den slutliga uppbyggnaden av den ”färdiga” processen kommer det troligen bli aktuellt med en central rening för flera maskiner.

Både slutanvändaren och processen är ännu inte offentligt, utan vi återkommer med mera information framöver – så snart allt är testat och klart och att vi har användarens godkännande förstås.

Månader