Internutbildning 29-30/10

Måndag och tisdag den här veckan har hela Mercatus internutbildning. Utbildningen sker i form av ett spel; "Ekonomispelet".

Ekonomispelet är ett företagsspel som erbjuder tävling, spänning och eftertanke. Det tvingar alla deltagare att ta ställning och engagera sig i frågorna som kommer upp.

När spelet börjar har alla samma förutsättningar. Företaget i spelet är lika nytt för alla deltagare. På det sättet föds nya tankar och invanda mönster bryts.

I spelets stiliserade värld får man helhetssynen och ser de grundläggande sambanden.

Ämnen som upplevts svåra och oengagerade kan plötsligt bli spännande och intressanta när man känner att man behärskar helheten. Här i ligger kraften när man använder spel i utbildning av medarbetare.

Månader