Internationell miljömässa i Shanxiprovinsen i Kina

Vårt företag fick inbjudan till den första internationella miljömässan i Shanxiprovinsen i Kina. Shanxi ligger cirka 40 mil söder om Peking. Provinsen är en av de fyra största kolproducenter i Kina och räknas som en av de 16 mest förorenade städer i världen.

Politiker med stöd av det senaste femårspartiprogrammet fokuserar på att göra aktiva åtgärder inom miljöområdet, därför har den nyaste miljötekniken stor efterfrågan här.

Mercatus presenterade sin teknik för de viktigaste beslutfattarna i provinsen samt representanter från hela Kina tillsammans med världskända franska koncernen Veolia. Amerikanska handelskammarens representanter från New Jersey var också på plats.

Nyttiga kontakter knöts och erfarenhetsutbyte med våra kollegor från andra länder var ett viktigt inslag under de fyra dagarna i Shanxi, vilket kommer att gagna oss i framtida projekt.

Månader