Inspektion av Kemikalieinspektionen

Under våren 2005 inspekterades Mercatus verksamhet angående import av kemikalier. För tillverkare och importörer skall produkterna registreras hos produktregistret samt skall ett säkerhetsdatablad utformas enligt de regler som finns. Kemikalieinspektionen (KEMI) genomförde under våren inspektioner av 132 företag i Kalmar-län, Sörmland och Stockholm. Av dessa företag fick 43% redovisningskrav, 35% avslut med påpekande och 22% fick avslut utan anmärkning. Mercatus kom till avslut utan anmärkning. Rapporten nämnd RIO 2005 finns att hämta på KEMI´s hemsida enligt nedanstående länk. http://www.kemi.se/templates/Page____235.aspx Är ni intresserade att veta mer får ni gärna kontakta: par.bragsjo@mercatus.se.

Månader