Ingeniörsfirman Lundwall & Co (Moriseiki) först ut med nykonstruktion

Sedan många år har Mercatus levererat högtryckspumpar i kombination med rening. Denna typ av anläggning används när kunder vill ha extra höga tryck till bearbetningen och för att säkra högtryckspumpen mot onödigt slitage måste kylvattnet renas ner till ca 10 µm. [A, 0] Anläggningarna är relativt små (600 x 800 mm) och kan installeras mot i stort sett alla bearbetningsmaskiner utan speciella ingrepp. Nyheten består av en självsugande pump från KSB som används för att mata reningsfiltret. Den nya pumpen är inbyggd i anläggningen. Tidigare skickades en separat pump med till användaren som sedan skulle byggas in i bearbetningsmaskinens tank. Nu behövs bara en enkel sugslang som doppas ner i maskintanken, sedan kan systemet startas. Enkelt och sparar mycket installationstid. Systemet passar alla storlekar på maskintankar Lundwalls i Göteborg har beställt ett antal utrustningar som här väntar på att lastas för vidare transport till slutkund. Klicka på länken nedan för att se en större bild. [B, 1]

Månader