Information hämtat ur Naturvårdsverkets nyhetsbrev m-plus

Ekonomiska styrmededel listade i Naturvårdsverkets rapport 5155 Det finns stort antal avgifter, skatter och bidrag som har anknytning till miljövård. Dessa ekonomiska styrmedel finns nu förtecknade i en rapport. Där ges också en kortfattad beskrivning av vad de innebär, vilka myndigheter som ansvarar för dem, vilka belopp det handlar om och vilka författningar som reglerar dem. EU-miljoner till svensk miljö EU: s miljöfond Life satsar i år 85 miljoner kr på svenska projekt om miljöteknik och återvinning i företag, närrekreationer, skötsel av skogar och miljöbudgetering i kommuner. Det betyder att Sverige får den högsta andelen hittills från fonden. Life-fonden finns för att genomföra och utveckla EU: s miljöpolitik. EU finansierar projekten med högst 50 %. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet i samråd med NUTEK. En vattenmätare i varje hus! Europaparlamentets miljöutskott anser att varje industri, jordbruk och hushåll måste utrustas med en vattenmätare om hotet om akut vattenbrist ska kunna undanröjas. Utskottet anser att en progressiv prissättning på vatten är ett av de viktigaste medlen för att uppnå en hållbar vattenanvändning där slöseri straffas och där den som förorenar vatten ska stå för kostnaderna för rening. Vattenbetänkandet kommer att behandlas under novembersessionen i Strasbourg.

Månader