Inflyttning i nya lagret

Under hösten har vi utökat vår lageryta för att skapa mer plats och rymd. Nu kan vi lagerhålla större volymer än tidigare och därmed snabbare tillgodose våra kunder med reserv- och slitagedelar.


Under förra veckan julstädade Filip Hag (lager- och reservdelsansvarig)
vår nyligen färdigställda lagerdel och flyttade in de sista artiklarna

Månader