Lågtryck ute - högtryck i Mercatus verkstad

Just nu är det mycket på gång på Mercatus verkstad. Tester körs, många inleveranser, anläggningar monteras och slutjusteras för att sedan levereras ut till kund.


Montageledare Anders Kratz och projektledare Magnus Nilsson
finjusterar RO-anläggning innan leverans till kund

 

Månader