Hjälp ProEnviro att satsa på rätt idéer

Driver du ett litet eller medelstort företag? Är miljöintresserad och vill utvecklas? Sök då anslag från forsknings- programmet ProEnviro! Programmet vänder sig just till mindre företag som vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll – men som kanske inte har möjlighet att bedriva egen forskning.

Programmet omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med år 2009. Avsikten är att locka små och medelstora företag att satsa på miljöanpassad produktframtagning

En första utlysning är genomförd. En andra utlysning startar 27 april 2007 med sista ansökningsdag 27 september 2007.

För mer information och ansökan, se ProEnviros webbplats: www.proenviro.se.

De tre första projekten inom forskningsprogrammet ProEnviro har startat. Det handlar dels om en ny produkt och tillverkningsmetod för skärande verktyg till kugghjulsfräsning, dels om ny, billigare tillverkning av nästa generation sol celler, så kallade tunnfi lmssolceller. Det tredje projektet handlar om att bygga en kommersiell anläggning för vågkraft.

Alla tre projekten bedrivs i nära samarbete mellan företag och forskare från universitet och högskola.

Läs mer på www.proenviro.se.

Månader