Helautomatisk reningsanläggning från Mercatus i full drift i Gusum

Reningen består av en skraptank med integrerad ytspolning för fett och olja med finrening genom keramiska hydrocykloner. Lösningen bidrar till att kylvätskan syresätts mycket bra och ska kunna användas under en mycket lång period utan byte.

Månader