Vi klarar trycket


Richard Hag och Kristofer Johansson installerar 

Under sommaren har installationer och idrifttagningar av stora sålda anläggningar duggat ovanligt tätt och pågår fortfarande runt om i landet. Våra tekniker har varit fullbokade även på servicesidan då det också är flera stora sommarservicar som utförs vid semesterperioden när industrin står stilla.

Månader