Har företagen ansvaret för ohälsan? - Så lyder temat i Företagarparlamentet i Riksdagens ledamotshus den 9 april.

Vi är inbjudna att berätta och delta i debatten. Intresset för vår organisation som bygger på laganda och självständighet har rönt stort intresse i hela landet, både bland politiker, kollegor, medarbetar- och arbetsgivarorganisationer. Den här gången kommer fokus att ligga på skattelagstiftningen som inte medger förebyggande friskvård överstigande 3.000,- per år och medarbetare. Något vi starkt vänder oss emot. Som arbetsgivare har vi ansvar för rehabilitering, där finns ingen övre beloppsgräns. Att inte ge medarbetare och arbetsgivare fria händer att tillsammans resonerar om bästa förebyggande friskvård är att omyndigförklara båda parter. Med ansvar följer befogenheter – det hoppas vi ansvariga politiker efter denna debatt ska inse.

Månader