Hantering av farligt gods

Genom en uppdatering av ADR-utbildningen känner vi oss säkra på hantering, klassificering, emballering och märkning av farligt gods. Vill du veta mer om hantering av farligt gods och ADR-utbildning föreslår vi att du går in på www.bergutbildarna.se eller www.miljo-kemikonsult.se/.

Månader