Handläggarträff för verkstads- och ytbehandlings¬branschen

Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder till handläggarträff för verkstads- och ytbehandlingsbranschen . Platsen är Malmö Börshus och tiden är den 16 och 17 november. Träffen vänder sig till berörda handläggare på länsstyrelser. Naturvårdsverket, Teknikföretagen, SYF och Miljöprövningsdelegationen i Skåne län kommer att ge information om nyheter. Vi är inbjudna som gästföreläsare. Jan Alsér, Peter Hallberg och Jan Kastensson kommer att under rubriken ”Teknik för rening av vatten och behandling av skärvätskor” att dela med oss av våra erfarenheter. Därefter blir det studiebesök på Haldex Traction AB i Landskrona.

Månader