Gör Näringslivets Miljöchefer sällskap

Näringslivets Miljöchefer är ett nätverk som har till syfte att underlätta och utveckla näringslivets miljö- och hållbarhetsarbete genom informationsspridning, utbildning och erfarenhet. Föreningen har drygt 300 medlemmar som representerar ett brett spektrum av det svenska näringslivet och samhället. Läs mer på www.nmc.a.se Varför inte göra som Näringslivets Miljöchefer - besök oss! Dom och många fler; kunder, leverantörer, SiF, Svenskt Näringsliv, Försäkringskassan i Östersund, Almi i Dalarna, Universitetet i Växjö, Högskolan i Kalmar och en mängd andra intresserade har önskat få veta mer om vårt affärskoncept som står för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Är du intresserad sänd ett mail till kristina.johansson@mercatus.se

Månader