Godkända av kemikalieinspektionens inspektör!

Kemikalieinspektionen har beslutat inspektera 140 företag i Stockholms, Sörmlands och Kalmar län och vi var ett av dem. Under vecka 15 fick vi besök av Kemikalieinspektionen som på plats gick igenom dokumentation, kunskap och lagring av kemikalier. Vår hantering fick genomgående höga betyg. Pär Bragsjö hos oss är ansvarig för kemikaliehaneringen och vad den som mottog det goda betyget. Du vet väl att du kan ladda ner alla våra varuinformationsblad från nätet!? Gå in i dokumentarkivet och hämta aktuell information. Läs mer om Kemikalieninspektionen på www.kemikalieinspektionen.se Det finns cirka 500 företag i Stockholms, Sörmlands och Kalmar län som tillverkar, importerar eller för in kemiska produkter till Sverige. Kemikalieinspektionen kommer att inspektera cirka 140 av företagen under våren 2005 för att kontrollera om de följer reglerna om kemiska produkter. Ungefär hälften av företagen kommer att inspekteras på plats i Kalmar län under vecka 15, i Sörmland vecka 19 och i Stockholm utspritt under våren. Resten av företagen föreläggs att redovisa produktinformation (säkerhetsdatablad och förpackningsmärkning) per brev. Miljöinspektörer i de tre länen inbjuds att följa med på inspektionerna som en del i Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning till kommunerna. Till hösten kommer inspektionsinsatsen att utvärderas och resultatet redovisas i seminarier.

Månader