Goda företagsexempel

Det finns i huvudsak tre olika sätt att se på avfall: som resursfråga, miljöfråga eller infrastrukturfråga. Hur företagen agerar beror på vilket synsätt som dominerar. Miljöledningssystem är en drivkraft att ta itu med avfallet, likaså marknadskrav, ekonomi och koncernkrav. I rapporten "Bra avfallshantering i företag" går författaren igenom hur ett antal företag hanterar sitt avfall. Företagen har valts ut som goda exempel efter tips från myndigheter och branschorganisationer. De flesta finns i verkstads- och livsmedelsindustrin och i bygg- och rivningsbranschen. Källa: Bra avfallshantering hos företag. Rapport 5196-2. Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. Finns som pdf på www.miljobokhandeln.com (Utdrag ur nyhetsbrevet M-plus, nr 1-2003)

Månader