Fullflödesrening på Rolls Royce i Tennfjord, Norge!

Rolls Royce har investerat i en ny anläggning för skärvätskerening och spånhantering. Leverans, drifttagning och utbildning genomfördes tidigt i våras.

Reningsanläggningen är en fullflödesrening som kontinuerligt förser kundens maskin med ren skärvätska.

Systemet är placerat ca 10 meter från bearbetningsmaskinen och består av ett pappersfilter med tanksystem. I tanken finns en matarpump placerad, som förser en tryckhöjningsstation med renvätska.  Tryckhöjningsstationen är installerad vid maskinen och innehåller tre olika pumpar, med tryck upp till ca 70 bar.

Vid maskinen finns även en skraptransportör installerad med pumpförlag och en smutsvätskepump. Transportören grovavskiljer partiklarna och pumpen transporterar smutsvätskan tillbaka till reningsanläggningen.

I leveransen ingick även en komplett elektrisk styrning som samverkar med maskinens styrsystem.

Månader