Full fart på Gotland

 Bl.a Anders Narvinger, Teknikföretagen, Företagarna m.fl. deltog i många paneldebatter liksom Maud Olofsson och Volvos Leif Johansson. Globaliseringsfrågor tillsammans med småföretagarnas sätt att möta krisen var diskussionsämnen. Veckan präglades av en viss optimism och de flesta tror/hoppas på att situationen ska ändra sig under hösten. Vad vi vet är att antalet nya förfrågningar håller ungefär samma status som föregående år men att avsluten inte görs i samma takt som tidigare. Vi tolkar detta som att behovet finns och att det troligen blir ”proppen ur” framöver.

Anders Narvinger, Teknikföretagen

Anders Narvinger, Teknikföretagen i livlig diskussion

En av programpunkerna; Småföretagarens roll

 

En av programpunkterna; Småföretagarens roll bortom krisen

 

Maud Olofsson framför mikrofonen

 

Maud Olofsson framför mikrofonen

 

 

 

 

Månader