Full fart med anläggningsmontaget på Scania

Provkörning och slutlig intrimning kommer att ske under vecka 10 för att sedan vara klart för drift mot slipmaskinerna på måndagen vecka 11.

Som vi ser det kommer allt att hålla enligt upprättad tidplan och de små problem som varit under montaget har kunna lösas på ett smidigt sätt utan att någon tidsförskjutning har skett.

 

Våra två största entreprenörer som gör själva montagejobbet är SLS AB i Norrköping och Strömstyrkan i Vimmerby.

 

Johanna Hugander och Fahrudin Mahovic från SLS trivs med

monteringsarbetet på Scania

 

Månader