Full fart i Mercatus verkstad

Filip har monterat ihop pumptankar i vår verkstad som ingår i leverans av en slipreningsanläggning. Under kommande veckor ska montage och idriftagning att ske av anläggningen ute hos kund.

 

Anläggningen är anpassad för att ta hand om emulsion och slipföroreningar från tillverkning/slipning av kapskivor. De koniska pumptankarna är framtagna för att på ett effektivt sätt pumpa slipslammet till filteranläggningen och undvika sedimentation.

 

Det pågår också förberedelse för slutleverans av två stycken ultrafilteranläggningar - mer information om den leveransen i kommande bloggpost.

 

Filip Haag, monterar i Mercatus verkstad

Månader