Fresh och Mercatus inleder samarbete

Fresh AB i Gemla marknadsför och producerar ventilation till bostäder och offentlig förvaltning, man har idag 65 anställda. Fresh har de senaste åren erhållit mycket uppmärksamhet och utmärkelser kring det organisationsutvecklingsarbete som bedrivis i företaget. Hur ledarskap, kompetensutveckling och organisationsstruktur skall samverka för att nå framgång är bara en av många frågor som besvarats genom de helt nya processerna som implementerats i företagets själ. Du som följt vår utveckling, personligen eller genom hemsidan, vet att även vi genomgått en ganska omvälvande förändringsprocess. Ett arbete som inneburit mycket positivt för oss internt, men som också lockat både kunder, leverantörer och andra att söka information och ta del av vår erfarenhet. Det stora intresset utifrån har inneburit att vi avsatt resurser för att kunna ta emot studiebesök, hålla föredrag, leda seminarier och medverka i ledarskapsutbildningar. Ett arbete som är både kul och stimulerande för det fortsatta interna förbättringsarbetet. Eftersom ensam inte är starkast har vi beslutat oss för att samarbeta med Fresh och tillsammans verka för det nya arbetssättet. På så sätt kommer vi att kunna ge fler möjlighet att ta del av hur det värdebaserade ledarskapet stärker den egna organisationen. Under våren 2003 kommer vi att medverka både vid VäxjöUniversitetes ledarskapsutbildning och i den utbildning för friskt och lönsamt ledarskap som Fresh specialdesignat tillsammans med Växjö Universitetet. Vill du veta mer om Fresh och deras utbildningar kan du surfa in på www.fresh.se Vill du veta mer om de föreläsningar vi ska hålla den närmaste månaden kan du maila kristina.alser@mercatus.se Den 28/1 Centrum för Ledarskap, Växjö - tema "Att leda kunskaps- och värdeskapande processer" Den 5/2 Sustainable Sweden South East AB , Astrid LindgrenGården, Vimmerby - "Strategier och kompetensspridning" Den 28/2 I anslutning till Vasaloppet anordnas Företagardagen i Mora med huvudtemat "Den friska arbetsplatsen" Den 6/3 Sävsjö Kommun, Sävsjö - Hälsomfrämjande kommun och arbetsplats

Månader